Ako pripraviť fotografie
pre Fine Art tlač

Pripravené dáta zašlite s popisom cez obľúbenú zásielkovú službu.
Doporučujeme wetransfer.com na adresu fineart@pictonica.com

Ako pripraviť dáta pre Fine Art tlač

01.

Farebný režim

Podklady pre Fine Art tlač sa pripravujú v režime RGB kvôli väčšiemu farebnému gamutu (rozsahu).

02.

Farebný profil

Najlepšie výsledky dosiahnete s vloženým farebným profilom Adobe RGB (1998). To je gamut ktorý je možné reprodukovať pigmentom.

03.

Bitová hĺbka

Ideálne 16 bitov. Dosiahnete tak jemnejšie prechody v jednotlivých odtieňoch. Ak sú vaše podklady v 8 bitovom režime, nie je potrebné prevádzať ich do 16 bitov.

04.

Formát uloženia

Podklady zasielajte vo formáte TIF, JPG s čo najnižšou mierou kompresie príp. ak je to zalomenie v PDF.

05.

Rozmer

Fotografie si naformátujte a orežte na požadovaný rozmer. Veľkosť v cm skontrolujte vo Photoshope.

06.

Spadávka

Prídavok k rozmeru – spadávku, nastavte v prípade, že plánujete adjustáciu na hliníkový kompozit. V ostatných prípadoch stačí presný rozmer.

Často kladené otázky

Ak fotíte alebo exportujete svoje dáta s profilom sRGB samotným prevodom do Adobe RGB nezískate vačší farebný gamut. Nechajte ich v profile v ktorom ste zvyknutí pracovať. Ak plánujete tlačiť Fine Art častejšie prispôsobte svoje workflow požadovaným nastaveniam.

Pri digitálnej tlači nepotrebujete rozlíšenie ako pre ofset. Maximálne DPI pre špičkovú reprodukciu je síce 360 DPI. Vyšším rozlíšením už nezískate nič. Ale ani táto hodnota nie je nutná. Systém digitálnej tlače je založený na inom type rastrovania a pre skvelé výsledy stačí aj rozlíšenie 150 DPI. Ak ale máte dáta vo vyššom rozlíšení, nechajte ich tak – prevzorkujú sa v hardvéri na to určenom a dosiahneme tak optimálny výsledok.

Rozmer si skontrolujete vo Photoshope v menu Image –> Print size. Pozor, pri zmene rozmeru v cm nechajte voľbu Resample neaktívnu. Inak si môžete znížiť rozlíšenie, príp. poničiť dáta prevzorkovaním.

Ak je rozlíšenie príliš malé (menej ako 100 DPI v požadovanej veľkosti) zrejme nezostáva nič iné. Inak dáta nechajte ako sú – bez prevzorkovania.

Ideálne výsledky dosiahneme ak zadáte dáta s profilom Adobe RGB. Do profilu papiera ho prevedie špecializovaný hardvér pred tlačou.